Het Meetproces

Hoofdstuk Vooruitgang
0% voltooid

Help

Je bevindt je nu in een paragraaf met een .Werkt er (mogelijk) iets niet naar behoren? Laat het ons meteen weten via het contactformulier!

Het afnemen van de GCS bestaat uit vier fasen. U doorloopt het proces per item, maar heeft niet altijd alle fasen nodig. Het is belangrijk dat u begint bij het item Eyes.

[accordion open=”1″][accordion_element title=”Controleer” class=”extra”]

Voordat je de GCS afneemt controleer je of de patiënt beperkende factoren heeft die van invloed kunnen zijn op de uitkomst van het item. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een parese of een beperking in spreken. Controleer de volgende onderdelen:

Pre-existente factoren

 • Taal of culturerele verschillen;
 • Verminderd intellectueel of neurologisch vermogen;
 • Gehoorverlies of spraakbeperkingen;

Effecten van huidige behandeling

 • Lichamelijke beperkingen:intubatie of tracheastoma;
 • Vrijheidsbeperkende interventies;
 • Farmacologisch: sedatie of paralyse;

Effecten van verwondingen of beschadiging

 • Orbita of schedelfractuur;
 • Dysfasie of afasie;
 • Hemiparese;
 • Beschadiging van het ruggenmerg;

[/accordion_element][accordion_element title=”Observeer”]

[icon name=”search” class=”” unprefixed_class=””] In de tweede fase observeer je de spontane reacties van de patiënt zonder dat je hem/haar in enige wijze stimuleert.

Een grote valkuil tijdens het meten van de GCS is het geven van een auditieve, tactiele of nociceptieve stimulans van de patiënt voordat je hebt geobserveerd.

Voor elk item op de schaal moet je de patiënt de kans geven om de maximale score te behalen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je de patiënt niet meteen aanspreekt, maar eerst observeert of hij/zij de ogen spontaan opent. Als je dit niet doet kunt het item Eyes niet op 4 (spontaan) scoren en heeft u een onjuiste meting.

[/accordion_element][accordion_element title=”Stimuleer”]

[icon name=”dot-circle-o” class=”” unprefixed_class=””] Indien nodig stimuleer je de patiënt door verbale opdrachten te geven of door een (pijn)prikkel toe te dienen.

Er zijn een aantal mogelijke vormen van stimulatie tijdens het afnemen van de GCS. De verpleegkundige moet bewuste keuzes maken in de zowel de vorm als het moment van stimulatie. Voor elk onderdeel van de GCS is een andere benaderingswijze nodig.

Eyes
Als je observeert dat de patiënt de ogen niet direct opent stimuleer je op de volgende wijze:

 1. Auditief: Spreek de patiënt aan met zijn/haar (voor)naam. Vraag hem/haar de ogen te openen.
 2. Tactiel: Bij geen reactie raak je de patiënt aan, bijvoorbeeld op de schouder, en herhaalt de vraag.
 3. Tactiel: Bij geen reactie schudt je de patiënt aan de schouders en herhaalt de vraag.
 4. Nociceptief: Bij geen reactie dien je een pijnprikkel toe.

Motor
Nadat u de Eyes heeft gewaardeerd zal je de Motor Response observeren en waar nodig stimuleren.

 1. Auditief: vraag de patiënt een opdracht uit te laten voeren. Bijvoorbeeld om in je handen te knijpen en vervolgens los te laten.
 2. Nociceptief: als de patiënt geen opdrachten uitvoert dien je een pijnprikkel toe. Kies de soort pijnprikkel zorgvuldig!

Verbal

Je zult merken dat het observeren en waarderen van de Verbal Response een relatief automatisch proces is. Je ziet namelijk al snel of de patiënt spreekt en of hij/zij adequaat reageert. Toch is het verstandig om met regelmaat op de volgende wijze te stimuleren:

 1. Auditief: vraag de patiënt of hij/zij weet waar hij/zij is, wat de datum is en wie jij bent. Hiermee beoordeel je of de patiënt georiënteerd is in tijd, plaats en persoon.
 2. Auditief: een patiënt kan soms wel georiënteerd, maar niet adequaat zijn. Stel bij twijfel dan een ‘vreemde’ vraag aan de patiënt, zoals bijvoorbeeld ‘heeft u recent nog krokodillen in de kamer gezien?’. Hiermee kan je beoordelen of er eventueel sprake is van afasie of een delier.

[/accordion_element][accordion_element title=”Waardeer”]

[icon name=”check-circle-o” class=”” unprefixed_class=””] Je geeft voor elk item een eindscore, waarbij u de beste respons mag documenteren.

In sommige gevallen waardeer je geen punten op een item. Als de patiënt niet in staat is om een verbale reactie te geven, waardeer je dit item als niet meetbaar. Bijvoorbeeld als de patiënt een tracheacanule of afasie heeft. Ook als de patiënt de ogen niet kan openen door zwelling, zult u dit als niet meetbaar waarderen.

Let op! Waardeer in zo’n geval verbaal niet als 1 (geen reactie), want dit geeft een onjuiste representatie van de GCS!

Communiceer met uw collega’s niet in een totaalscore, want een GCS van ‘9’ kan bijvoorbeeld al heel verschillend zijn: E3-M4-V2 of E4-M5-Vniet meetbaar.

[/accordion_element][/accordion]

[h5p_box id=”7″ opdracht=””]

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.