Behandeling Hoge ICP

Help

Je bevindt je nu in een paragraaf met een .Werkt er (mogelijk) iets niet naar behoren? Laat het ons meteen weten via het contactformulier!

De behandeling van verhoogde intracraniële druk is gebaseerd op het Monro-Kellie principe. Als één van de componenten in de intracraniële ruimte toeneemt kan de ICP beheert worden door deze toename te reduceren of door vermindering van één van de andere componenten. Daarnaast is het van belang om, indien mogelijk, de oorzaak zelf te behandelen.

[icon name=”long-arrow-down” class=”” unprefixed_class=””] Cerebraal Bloed [icon name=”long-arrow-down” class=”” unprefixed_class=””] Liquor [icon name=”long-arrow-down” class=”” unprefixed_class=””] Hersenoedeem [icon name=”long-arrow-up” class=”” unprefixed_class=””] Ruimte
Positie van hoofd

[icon name=”check-square” class=”” unprefixed_class=””]

[icon name=”check-square” class=”” unprefixed_class=””]

Comfort

[icon name=”check-square” class=”” unprefixed_class=””]

[icon name=”check-square” class=”” unprefixed_class=””]

Osmolariteit Bloed
Liquordrainage

[icon name=”check-square” class=”” unprefixed_class=””]

(Hemi) Craniotomie

[icon name=”check-square” class=”” unprefixed_class=””]

De belangrijkste verpleegkundige interventies voor behandeling van verhoogde ICP zijn positie van hoofd (>30°), beperken van discomfort en signaleren/behandelen van koorts.

[accordion][accordion_element title=”Positie van Hoofd”]

Interventie Effect
hoofd (minimaal) 30° omhoog vermindering van ICP en CPP

Al sinds de jaren ’80 van vorige eeuw is onderzoek uitgevoerd om het effect van de positie van het hoofd op de ICP en CPP te onderzoeken. In meer recente studies is gebleken dat de ICP en CPP dalen bij een positie van 30 graden en mogelijk nog verder bij 45 graden.[note]Ng I, Lim J, Wong HB. Effects of head posture on cerebral hemodynamics: its influences on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure, and cerebral oxygenation. Neurosurgery, 2004. 54(3), 593-7.[/note],[note]Palazón JH, Asensi PD, López SB, Bautista P, Candel AG. Effect of head elevation on intracranial pressure, cerebral perfusion pressure, and regional cerebral oxygen saturation in patients with cerebral hemorrhage. Rev Esp Anestesiol Reanim, 2008. 54(3), 593-7.[/note] Beide studies betreft een klein aantal patiënten (n=38, n=10), maar wordt gezien als best evidence voor deze verpleegkundige interventie.

  • Comfort bieden

[/accordion_element][accordion_element title=”Comfort”]

Interventie Effect
Verminderen angst, pijn, stress en agitatie. Vermindering van stress-geïnduceerde ICP-stijging.
Vermijden van hoestprikkels, persen en soortgelijke stimuli. Beperken van mechanische stijging van ICP.

Discomfort door angst, pijn en stress verhoogt de intracraniële druk. Agitatie, verwardheid en verpleegkundige/medische interventies versterken dit effect. Als verpleegkundige is het dan ook van belang om de patiënt te kalmeren en zorg te dragen voor adequate pijnstilling en waar mogelijk/nodig zelfs sedatie. Ook stimuli als hoesten en persen (bij obstipatie) hebben op mechanische wijze effect op de ICP en moeten zoveel mogelijk vermeden worden, bijvoorbeeld door voldoende laxantia.

[/accordion_element][accordion_element title=”Osmolariteit Bloed”]

Interventie Effect
Intraveneuze toediening hypertoon zout of Mannitol. Onttrekken van (overmatig) vocht uit hersenweefsel; vermindering van hersenvolume.

Bij hersenoedeem is er teveel vocht in en rond de cellen van het brein, waardoor het volume van de hersenen toeneemt. Het gevolg is een stijging van de ICP. Het overschot aan vocht kan onttrokken worden door de osmolariteit (aantal zoutdeeltjes) in het bloed te vergroten. Vocht zal worden aangetrokken tot de zoutdeeltjes in het bloed en op die manier afgevoerd worden uit de hersenen.

De osmolariteit van het bloed kan vergroot worden door toediening van een hypertone zoutoplossing of Mannitol. Een review uit 2008 geeft aan dat het effect op de ICP van beide oplossingen gelijk lijkt.[note]Banks CJ, Furyk JS. Review article: Hypertonic saline use in the emergency department. Emergency Medicine Australasia, 2008. 20(4), 294-305.[/note] Het niveau van bewijsmateriaal dat hieraan ten grondslag ligt is volgens de auteurs ‘Grade C’; oftewel ‘het bewijsmateriaal ondersteund in enige mate de aanbeveling, maar moet zorgvuldig overwogen worden in de praktijk’.

De reden voor deze nuance in de aanbeveling komt door gebruik van verschillende oplossingen in de studies en kleine aantallen patiënten. De keuze voor hypertoon zout of Mannitol verschilt dan ook per instelling. Beide behandelingen komen niet zonder risico op bijwerkingen, waaronder:

  • Longoedeem;
  • Aantasting bloed-hersenbarrière (bij herhaald Mannitol);
  • Rebound-effect (toename van hersenoedeem na staken van behandeling).

[/accordion_element][accordion_element title=”Liquordrainage”]

Een effectieve methode om het liquorvolume (en daarmee het ICP) te doen verlagen is het draineren van liquor. Dit kan door middel van een lumbaalpunctie, maar dit is bij een verstoring van de liquorcirculatie (zie H3.2) slechts kortdurend effectief. Bij een langdurige absorptiestoornis, zoals ten gevolge van een Subarachnoïdale Bloeding, kan het noodzakelijk zijn om tijdelijk een externe ventrikel drain te plaatsen. Er wordt chirurgisch een drain geplaatst in de laterale ventrikel(s), waardoor de afvoer van liquor van buitenaf beïnvloed en gecontroleerd kan worden. Deze behandeling heeft risico op onder andere de volgende bijwerkingen:

  • Infectie;
  • Overdrainage, in ernstige gevallen met een subduraal hematoom of hygroom tot gevolg;
  • Onderdrainage;

Het is ook mogelijk om een externe lumbaaldrain te plaatsen. Deze drain heeft minder risico op infectie, maar heeft vaak niet de voorkeur indien reeds sprake is van enige vorm van inklemming. Het vermoedelijk ‘zuigende’ effect bij het plaatsen van zo’n drain kan tonsillaire inklemming versterken. Indien blijkt dat de afvoer van liquor bij de patiënt niet zonder externe drain gehanteerd kan worden moet overwogen worden of een interne ventrikel drain  geplaatst moet worden.

[/accordion_element][accordion_element title=”Ruimte Creëren”]

Interventie Effect
Verwijderen van botlap door middel van hemicraniotomie. Creëren van ruimte voor de intracraniëele componenten.

Bij ernstige en snelle toename van volumes in de intracraniële ruimte zal de ‘druk van de ketel’ gehaald moeten worden door een deel van de schedel te verwijderen. Dit gebeurt door middel van een hemicraniotomie. Deze behandeling heeft risico op onder andere de volgende bijwerkingen:

  • Nieuwe bloeding ten gevolge van de operatie.
  • Infectie (meningitis) ten gevolge van de operatie.
  • Infectie van botlap na terugplaatsing.

[/accordion_element][/accordion]

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.