De Data

Help

Je bevindt je nu in een paragraaf met een .Werkt er (mogelijk) iets niet naar behoren? Laat het ons meteen weten via het contactformulier!

Data kan op verschillende manieren gemeten en gestructureerd zijn: continue, ordinaal of nominaal. Dit is van invloed voor de analyse en de interpretatie.

Data bestaat uit ‘variabelen’: een kenmerk of attribuut die in dezelfde ‘grootheden’ worden gemeten.

Categoriale variabelen

Nominale data

Dit is data die ingedeeld kan worden op namen (vandaar ‘nomen’ uit Latijn) of ‘subgroepen’. Bijvoorbeeld: geslacht, kleur, diersoort.

Binaire data is een vorm van nominale data met maar twee mogelijkheden (wel/niet, man/vrouw).

Ordinale schaal

Deze vorm van data lijkt op nominale data, maar de volgorde van de namen/subgroepen is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsniveau: vmbo, havo, vwo. Of een opinieschaal: zeer mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, zeer mee eens.

Numerieke variabelen

Intervalschaal

Bij dit meetniveau wordt de variabele uitgedrukt in een getal, waarbij het 0-punt is niet heel belangrijk is maar het verschil wel. Denk bijvoorbeeld aan temperatuur in °C. We hebben wel een 0-punt (0 graden Celsius), maar we kunnen daar ook onder komen (-10 graden Celsius). Het verschil tussen twee temperaturen kunnen we wel berekenen, maar als het vandaag 10 °C is en morgen 15 °C kunnen we alleen zeggen dat het 5 °C warmer wordt en niet dat het 1,5 keer zo warm wordt.

Ratioschaal

De ratioschaal lijkt erg op de intervalschaal, maar dan is zowel het verschil als het 0-punt betekenisvol. Neem bijvoorbeeld lengte: 0 is een absoluut 0-punt, er is dan ‘geen lengte’. Als je van 2 cm. lengte naar 4 cm. gaat is er 2 keer zoveel lengte.

Cookies

Op deze website gebruiken we noodzakelijke cookies om te zorgen dat alles goed blijft functioneren. Daarnaast gebruiken we Google Analytics tracking cookies om het verkeer op de website te monitoren. Door de website verder te gebruiken gaat u hiermee akkoord.