Hoe stel je een ‘EBP vraag’?

Het proces van EBP begint allemaal met het stellen van een beantwoordbare vraag. Dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, maar dat is het niet altijd. In de praktijk zijn we geneigd om te vragen of iets wel ‘nodig’ of ‘zinvol’ is, maar wat is de definitie van ‘nodig’ of ‘zinvol’?

Om een goede vraag te stellen is het handig om gebruik te maken van het acroniem PICO. Dit staat voor de Patient, Intervention, Comparison en Outcome. Door elk van deze onderdelen uit te schrijven krijg je beter inzicht in hetgeen je wilt vragen (en beantwoorden!).

Vooral de Outcome (uitkomst) is belangrijk voor het formuleren van je vraag. Wat wil je precies bereiken met de interventie? Wil je infecties beperken, comfort vergroten, tijd besparen? Soms is het nodig om hier de patient bij te betrekken, want misschien wil hij/zij iets heel andere bereiken dan wij als zorgverlener.

Als je een goede O hebt bedacht stel je in plaats van vragen als ‘is haren wassen wel nodig?’ een vraag zoals deze: ‘wat is het effect van haren wassen op de kans op infecties?’. Zo’n vraag is een stuk beter te beantwoorden!

Wil je meer leren over het stellen van een goede vraag? Volg dan de e-learning module!