Zoeken naar Richtlijnen

Richtlijnen worden gepubliceerd en beheerd door de ontwikkelaars in hun eigen databank zoals de richtlijnen database van de V&VN of richtlijnendatabase.nl van de Federatie Medisch Specialisten. Een Nederlandse richtlijn kan je echter nog het makkelijkst vinden via Google. In volgende paragrafen vind je oefeningen voor het zoeken naar richtlijnen in bekende databanken.
...
Richtlijnen in de Zorg

In deze module leer je hoe Evidence Based Richtlijnen worden ontwikkeld, waar je die kunt vinden en hoe je ze kunt gebruiken om (relatief) makkelijk EBP toe te passen in de praktijk.

krijg toegang voor €9.95