Critically Appraised Topic

Welkom bij de leerlijn voor het schrijven van een ‘Critically Appraised Topic’, oftewel CAT. Je kunt de verschillende onderdelen van de CAT uitvoeren middels de opdrachten hieronder. Elke stap kan je tegen betaling laten beoordelen, maar je kan ook toegang krijgen zonder beoordeling. Eind van elke opdracht kun je je werk direct uploaden naar CATdatabank.nl.

Stap 1: Ask

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 1’ toepassen. Je omschrijft een klinisch scenario uit de praktijk, maakt hier een PICO voor en formuleert daarmee een eigen vraag. Je kunt de klinische onzekerheid laten beoordelen door een docent van OCA en (na goedkeuring) direct uploaden op CATdatabank.nl.

Informatie

Leerniveau: toepassen
Duur: ±30 min.
geen toegang
geen toegang

Stap 2: Acquire

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 2’ toepassen. Eerst maak je van je PICO onderdelen een Tabel van Terminologie, deze wordt door je docent beoordeeld. Vervolgens ga je op zoek in de juiste databanken en verwerk je dit in een zoekstrategie op CATdatabank.nl. De docent van OCA autoriseert de zoekstrategie en geeft feedback. Je kunt deze opdracht samen met een collega maken.

Informatie

Leerniveau: toepassen
Duur: ±120 min.
geen toegang
geen toegang

Stap 3: Appraise

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 3’ toepassen. Je kiest zelf een artikel en gaat dit beoordelen op methodologische kwaliteit. Je geeft een samenvatting van de methodologie en een oordeel over het (potentieel) risico op bias. Je upload deze beoordeling direct in CATdatabank.nl en een docent van OCA autoriseert de beoordeling.

Informatie

Leerniveau: toepassen
Duur: ±120 min.
geen toegang
geen toegang