leerlijn
18 uur en 15 min.

Leerlijn Evidence Based Practice – Tergooi Ziekenhuis

Je hebt je ingeschreven voor de workshops van de leerlijn Evidence Based Practice (EBP). De komende maanden leer je hoe je een klinische onzekerheid vanuit de praktijk kunt omzetten in een te beantwoorden vraag, en ga je met ons op zoektocht naar een antwoord op deze vraag. Daarbij zullen steeds de 3 pijlers van EBP centraal staan: wat zegt de wetenschap, wat wil de patiënt en wat vind ik vanuit mijn expertise.
€ 124.99 incl. BTW
(1 stuks)

Beste student,

In de leerlijn maken we ter ondersteuning gebruik van e-learning van de Omni Cura Academy. Hieronder vind je per les welke voorbereiding van je verwacht wordt en welke modules je moet afronden.

Ter voorbereiding op les 1 vragen we je om alvast om na te denken over een eigen klinische onzekerheid/vraag. Om dit goed te kunnen doen vragen we je om twee e-learning te maken: ‘De Principes van Evidence Based Practice‘ en ‘EBP Stap 1: Vragen‘.

Het is de bedoeling om als groep van 2 of 3 personen één klinische onzekerheid uit te werken.
Na elke workshop vul je de voortgang in op een PowerPoint sheet. Op deze manier bouw je ook meteen aan je presentatie van les 5.
We hebben er heel veel zin in om samen met jullie aan de slag te gaan!

Neem voor vragen contact op (jbloemhof@tergooi.nl/06-27513456), of via onze chatfunctie.

Hartelijke groet namens alle werkgroep leden,
Janet Bloemhof en Lonneke Kamer

Basistheorie

In deze module leer je over de basisprincipes van Evidence Based Practice (EBP). Wat is EBP nou precies en waarom hebben we het nodig? En hoe gaat dat dan precies in zijn werk in de praktijk?

Informatie

Leerniveau: onthouden, begrijpen
Duur: ±1 uur en 25 min.
geen toegang
geen toegang

In deze module leer je hoe Evidence Based Richtlijnen worden ontwikkeld, waar je die kunt vinden en hoe je ze kunt gebruiken om (relatief) makkelijk EBP toe te passen in de praktijk.

Informatie

Leerniveau:
Duur: ±55 min.
geen toegang
geen toegang

Stap 1: Ask

In deze module leer je over de eerste stap van EBP: het stellen van een beantwoordbare vraag. Door kritisch te kijken naar ons eigen handelen kunnen we klinische onzekerheden gaan signaleren. In deze module oefen je om dergelijke situaties goed te definiëren en hoe je dit om kunt zetten in een vraag die beantwoord kan worden met (o.a.) wetenschappelijke literatuur.

Informatie

Leerniveau: onthouden, begrijpen, analyseren
Duur: ±1 uur en 35 min.
geen toegang
geen toegang

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 1’ toepassen. Je omschrijft een klinisch scenario uit de praktijk, maakt hier een PICO voor en formuleert daarmee een eigen vraag. Je kunt de klinische onzekerheid laten beoordelen door een docent van OCA en (na goedkeuring) direct uploaden op CATdatabank.nl.

Informatie

Leerniveau: toepassen
Duur: ±30 min.
geen toegang
geen toegang

In de e-learning schrijf je een klinisch scenario en een PICO uit. De docenten van les 1 ontvangen hier een uitdraai van ter voorbereiding op de les. Het klinisch scenario en de PICO zijn een oefening. In de training gaan we aan de slag (in groepjes van 2) met eigen PICO’s of PICO’s uit van Catdatabank.nl die een update nodig hebben.

Informatie

Leerniveau: onthouden, toepassen
Duur: ±1 uur en 30 min.
geen toegang
geen toegang

Stap 2: Acquire

In deze module leer je over de belangrijkste basisbegrippen en -principes die nodig zijn voor het zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Wat is precies een publicatie en hoe komt die in een databank terecht? Wat zijn de verschillende studiedesigns en waarom is dat van belang bij het opzetten van een zoekstrategie? En hoe kan je het beste een zoekstrategie voorbereiden?

Informatie

Leerniveau: onthouden, begrijpen, toepassen
Duur: ±2 uur en 15 min.
geen toegang
geen toegang

In deze workshop wordt je onder begeleiding van een docent stapsgewijs door PubMed geleid. Deze workshop is geschikt als voorloper of opfrisser van de e-learning EBP Stap 2: Zoeken in PubMed.

Informatie

Leerniveau: onthouden, toepassen
Duur: ±1 uur en 30 min.
geen toegang
geen toegang

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 2’ toepassen. Eerst maak je van je PICO onderdelen een Tabel van Terminologie, deze wordt door je docent beoordeeld. Vervolgens ga je op zoek in de juiste databanken en verwerk je dit in een zoekstrategie op CATdatabank.nl. De docent van OCA autoriseert de zoekstrategie en geeft feedback. Je kunt deze opdracht samen met een collega maken.

Informatie

Leerniveau: toepassen
Duur: ±2 uur en 0 min.
geen toegang
geen toegang

Stap 3: Appraise

In deze module leer je over stap 3 van EBP ('Appraise'): het beoordelen van wetenschappelijke literatuur.

Informatie

Leerniveau: onthouden, begrijpen, toepassen
Duur: ±1 uur en 10 min.
geen toegang
geen toegang

In deze les bespreken jullie het belang van de beoordeling van methodologie en maken jullie samen een eerste stap.

Informatie

Leerniveau: onthouden, toepassen
Duur: ±1 uur en 30 min.
geen toegang
geen toegang

In deze opdracht ga je alle theorie over ‘EBP Stap 3’ toepassen. Je kiest zelf een artikel en gaat dit beoordelen op methodologische kwaliteit. Je geeft een samenvatting van de methodologie en een oordeel over het (potentieel) risico op bias. Je upload deze beoordeling direct in CATdatabank.nl en een docent van OCA autoriseert de beoordeling.

Informatie

Leerniveau: toepassen
Duur: ±2 uur en 0 min.
geen toegang
geen toegang

Stap 4: Apply

In deze les bespreken jullie de resultaten van jullie literatuurstudie/CAT tot dusver en helpen de docenten jullie op weg voor het eindproduct en de presentatie.

Informatie

Leerniveau: toepassen, analyseren
Duur: ±1 uur en 30 min.
geen toegang
geen toegang

Stap 5: Assess

In deze les komt alles bij elkaar en geven jullie een eindpresentatie van jullie harde werk.

Informatie

Leerniveau:
Duur: ±1 uur en 30 min.
geen toegang
geen toegang

Bestelformulier

Heb je een korting- of toegangscode ontvangen?
10
BTW (
%):
1
BTW (
%):
-€
1
1

Dit is geen geldige e-mailadres.

Het wachtwoord moet minimaal 1 kleine letter, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 bijzonder karakter (!@#$%^&*). Daarnaast moet het wachtwoord tussen de 8 en 32 karakters zijn.

Dit is geen geldige voornaam.

Dit is geen geldige achternaam.

Dit is geen geldige combinatie van straat en huisnummer.

Dit is geen geldige postcode.

Dit is geen geldige plaatsnaam.

Selecteer de beroepsvereniging(en) waarvan je lid bent, dan ontvang je accreditatiepunten voor geaccrediteerd lesmateriaal.

Vul het klantnummer van de beroepsvereniging en/of je BIG-nummer in.

#
#

Zorg dat je de juiste factuurgegevens invult. Vul bij voor- en achternaam bijvoorbeeld de contactpersoon of leidinggevende die verantwoordelijk is voor betaling van de factuur. Eventuele kostenplaats of projectcode kan je noteren in het veld ‘notitie’.

Dit is geen geldige voornaam.

Dit is geen geldige achternaam.

Dit is geen geldige combinatie van straat en huisnummer.

Dit is geen geldige postcode.

Dit is geen geldige plaatsnaam.

Factuur: proforma
Factuurdatum:
Vervaldatum:
Opdrachtgever:

Omschrijving Aantal Prijs per stuk BTW Totaal

Totaal excl. BTW:
BTW:

Korting:

Totaal incl. BTW: