Video’s

Bij omni cura ACADEMY ontwikkelen we video’s ter ondersteuning van ons (online) lesmateriaal. Als je toegang hebt tot een module, leerlijn of video-abonnement kan je de video’s bekijken.

Basistheorie

De definitie van EBP.

In deze video wordt uitgelegd hoe EBP is ontstaan en wat de definitie inhoudt.

Duur: 3:12 min. krijg toegang
De 5 Stappen van EBP

In deze video worden de 5 stappen van het proces van EBP kort toegelicht.

Duur: 3:42 min. krijg toegang
De Rollen bij EBP.

In deze video worden de verschillende rollen van EBP-ers toegelicht.

Duur: 4:18 min. krijg toegang
EBP is het middel, kwaliteit is het doel

In deze video wordt uitgelegd wat de rol van EBP is binnen het begrip 'kwaliteit van zorg'.

Duur: 3:27 min. krijg toegang
Evidence Based Richtlijnen

In deze video wordt uitgelegd hoe evidence based richtlijnen tot stand komen in de Nederlandse gezondheidszorg.

Duur: 3:21 min. krijg toegang

Stap 1: Ask

Klinisch Redeneren versus Klinische Onzekerheid

In deze video wordt het onderscheid tussen klinisch redeneren en klinische onzekerheden toegelicht.

Duur: 1:55 min. krijg toegang
De beantwoordbare vraag.

In deze video wordt uitgelegd hoe je tot een goede beantwoordbare vraag komt met behulp van de PICO.

Duur: 3:33 min. krijg toegang

Stap 2: Acquire

Primaire studies, kort samengevat.

In deze video wordt kort uitgelegd welke designs van primaire studies bestaan.

Duur: 3:53 min. krijg toegang
Wat is een publicatie?

Deze video legt uit wat precies wordt bedoeld met een 'publicatie'.

Duur: 3:13 min. krijg toegang
Wat is een journal?

Deze video legt uit wat een journal (tijdschrift) precies is en hoe zij omgaan met publicaties.

Duur: 2:5 min. krijg toegang
Wat is een databank?

Deze video legt uit hoe publicaties gevonden worden in databanken.

Duur: 1:16 min. krijg toegang
Niveaus van Bewijsmateriaal.

In deze video worden de niveaus van bewijsmateriaal toegelicht met de piramide van evidence.

Duur: 2:59 min. krijg toegang
Onderzoek: goed en slecht.

In deze video wordt uitgelegd waarom onderzoek van slechte kwaliteit kan zijn.

Duur: 4:3 min. krijg toegang
Systematic Reviews, het design.

Deze video licht kort het design van een systematic review toe.

Duur: 2:34 min. krijg toegang
Tabel van Terminologie (TvT)

Uitleg over de TvT, een hulpmiddel om je zoekstrategie voor te bereiden en te structureren.

Duur: 5:42 min. krijg toegang
De juiste databank voor de juiste bron.

In deze video wordt uitgelegd in welke databank je terecht kunt voor elk studiedesign.

Duur: 2:26 min. krijg toegang
De zoekmachine sturen.

In deze video wordt uitgelegd hoe je een zoekmachine kunt sturen met behulp van Boolean Operators.

Duur: 3:27 min. krijg toegang
Evidence Based Richtlijnen

In deze video wordt uitgelegd hoe evidence based richtlijnen tot stand komen in de Nederlandse gezondheidszorg.

Duur: 3:21 min. krijg toegang

Stap 3: Appraise

Randomized Controlled Trial, over het Design

In deze video wordt het design van een Randomized Controlled Trial (RCT) kort toegelicht.

Duur: 2:48 min. krijg toegang
Primaire studies, kort samengevat.

In deze video wordt kort uitgelegd welke designs van primaire studies bestaan.

Duur: 3:53 min. krijg toegang
Niveaus van Bewijsmateriaal.

In deze video worden de niveaus van bewijsmateriaal toegelicht met de piramide van evidence.

Duur: 2:59 min. krijg toegang
Onderzoek: goed en slecht.

In deze video wordt uitgelegd waarom onderzoek van slechte kwaliteit kan zijn.

Duur: 4:3 min. krijg toegang
Systematic Reviews, het design.

Deze video licht kort het design van een systematic review toe.

Duur: 2:34 min. krijg toegang
Actualiteit van een SR

Deze video legt uit hoe en waarom je kunt toetsen of een systematic review nog up-to-date is.

Duur: 1:9 min. krijg toegang
Vraagstelling van een SR

Deze video legt uit hoe en waarom je de vraagstelling van een systematic review kunt toetsen.

Duur: 1:23 min. krijg toegang
Zoekstrategie van een SR

Deze video legt uit hoe en waarom je de zoekstrategie van een systematic review kunt toetsen.

Duur: 1:47 min. krijg toegang
Selectieprocedure van een SR

Deze video legt uit hoe en waarom je de selectie van primaire studies in een systematic review kunt toetsen.

Duur: 1:59 min. krijg toegang
Risk of Bias bij een SR

In deze video wordt uitgelegd hoe je kunt beoordelen of voldoende rekening is gehouden met risk of bias in een systematic review.

Duur: 2:0 min. krijg toegang
Data-extractie bij een SR

Deze video legt uit hoe en waarom je de data-extractie in een systematic review kunt toetsen.

Duur: 1:45 min. krijg toegang
Gebundelde Analyses bij een SR

In deze video wordt toegelicht hoe je kunt beoordelen of gebundelde/meta-analyses in een systematic review goed zijn uitgevoerd.

Duur: 4:49 min. krijg toegang
Hoe verder na de beoordeling van een SR?

In deze video wordt uitgelegd wanneer een systematic review van voldoende kwaliteit is om te gebruiken.

Duur: 2:21 min. krijg toegang
Blindering

In deze video wordt uitgelegd hoe je kunt beoordelen of blindering goed is uitgevoerd in een RCT.

Duur: 3:44 min. krijg toegang
Gelijke behandeling

In deze video wordt uitgelegd hoe en waarom je kunt beoordelen of groepen in een RCT gelijk behandeld zijn.

Duur: 1:45 min. krijg toegang
Lost to Follow-Up

In deze video wordt uitgelegd wat lost to follow-up is en hoe je dit bij een RCT kunt beoordelen.

Duur: 1:45 min. krijg toegang
Analyse

In deze video wordt uitgelegd waar je op moet letten bij het beoordelen van de analyse in een RCT.

Duur: 2:33 min. krijg toegang
Publicatiebias & Funding

In deze video wordt toegelicht hoe publicatiebias en funding van invloed kan zijn op de resultaten in een RCT.

Duur: 1:6 min. krijg toegang
Hoe verder na beoordeling van een RCT?

In deze video wordt uitgelegd wanneer een RCT van voldoende kwaliteit is om te gebruiken.

Duur: 1:57 min. krijg toegang
Confounders en Randomisatie

In deze video wordt uitgelegd wat confounders zijn en waarom randomisatie hiervoor gebruikt kan worden.

Duur: 3:17 min. krijg toegang
Beoordelen van Statistische Methode

In deze video wordt uitgelegd waar je op moet letten bij het lezen van de statistische methode van een publicatie.

Duur: 3:5 min. krijg toegang
Evidence Based Richtlijnen

In deze video wordt uitgelegd hoe evidence based richtlijnen tot stand komen in de Nederlandse gezondheidszorg.

Duur: 3:21 min. krijg toegang

Stap 4: Apply

Binnenkort beschikbaar.

Stap 5: Assess

Binnenkort beschikbaar.