TvT Casus Blaastraining

In deze opdracht oefen je met het voorbereiden van een zoekstrategie met de Tabel van Terminologie.

De Casus

In dit hoofdstuk werken we met de volgende casus.

Oudere patiënten die enige tijd een blaaskatheter hebben gehad zouden volgens sommige verpleegkundigen blaastraining moeten krijgen. Hierbij wordt de katheter tijdelijk dichtgezet zodat de blaas oprekt en de patiënt weer leert aandrang te krijgen. Mogelijk zorgt het er ook voor dat er minder urineretenties zijn na het verwijderen van de katheter. Niet elke verpleegkundige gelooft hierin en velen vragen zich af wat het effect ervan zou zijn.

  • P: oudere patiënten (>65 jaar) met een urinekatheter gedurende korte tijd (<14 dagen)
  • I: blaastraining
  • C: –
  • O: urineretenties

“Wat is het effect van blaastraining op urineretenties bij patiënten ouder dan 65 jaar met een blaaskatheter (<14 dagen)?”

...
Aan de slag in Cochrane Library

In het vorige hoofdstuk ben je stap voor stap door belangrijke delen van Cochrane Library geleid. Nu is het tijd om zelf aan de slag te gaan!

krijg toegang