Quiz: Het Artikel bij een SR

Over de jaren zijn SR’s steeds beter geworden in zowel methodologie als wijze van rapportage. Dit komt mede dankzij de ontwikkeling van de ‘Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses‘ ofwel PRISMA. De PRISMA Group heeft een statement en checklist ontwikkeld die door journals verplicht wordt gesteld om te gebruiken voor het schrijven van een SR. Hierdoor hebben SR’s vaak eenzelfde structuur en opbouw, waardoor de beoordeling met behulp van checklists weer een stukje makkelijker wordt.
...
Over de Systematic Review

In dit hoofdstuk wordt het studiedesign ‘systematic review’ uitgelegd en leer je welke secties van de publicatie inzicht zullen geven in de methodologische kwaliteit.

krijg toegang