workshop
60 min.

Digitale Expert Meeting

De deelnemers hebben een artikel waarvan ze graag de resultaten willen bespreken. Ze nodigen daarom enkele experts op het onderwerp uit, allen lezen het artikel. Onder begeleiding worden de resultaten geïnterpreteerd en aangevuld met de klinische expertise van de aanwezigen. Samen komen we tot een conclusie en aanbeveling.

€ 225 incl. BTW

(per stuk)
Doelgroep(en): - zorgverleners

Leerdoelen

Leerniveau(s): toepassen.

Na deze workshop kan je...
  1. ...een expertmeeting uitvoeren.
  2. ...het format voor een expertmeeting van OCA gebruiken.