Prutten in PubMed

In deze workshop wordt je onder begeleiding van een docent stapsgewijs door PubMed geleid. Deze workshop is geschikt als voorloper of opfrisser van de e-learning EBP Stap 2: Zoeken in PubMed.

Leerdoelen

Leerniveau(s): toepassen.

Na deze workshop kan je...
  1. ...exploreren in PubMed met breden zoektermen.
  2. ...filters instellen in PubMed.
  3. ...de 'advanced search' bekijken in PubMed.
  4. ...de abstract van een artikel bekijken in PubMed.
  5. ...een MeSH term opzoeken in PubMed.